Unge Høyres Landsforbund
Stortingsgaten 20
Postboks 1352 Vika
0113 Oslo
E-post: info@ungehoyre.no
Telefon: +47 22 82 90 90

Leder
Ola Svenneby
ola@ungehoyre.no
Mobil: 90 28 14 89
eller kontakt politisk rådgiver Johanne Archer på telefon 93 20 23 26 eller e-post johanne@ungehoyre.no.

Generalsekretær
Mille Johanne Christensen
mille@ungehoyre.no
Mobil: 98 63 17 36

 

Pressebilder til nedlastning:

Ola Svenneby:

Alle bilder: Unge Høyres Landsforbund