Unge Høyres Landsforbund
Stortingsgaten 20
Postboks 1352 Vika
0113 Oslo
E-post: info@ungehoyre.no
Telefon: +47 22 82 90 90

Leder
Kristian Tonning Riise
kristian@ungehoyre.no
Mobil: 993 81 990

Politisk rådgiver
Lasse Fredheim
lasse@ungehoyre.no

 

Pressebilder til nedlastning

Last ned