Vi arrangerer jevnlig representantskap hvor resolusjoner fra medlemmene i Trøndelag Unge Høyre tas opp til debatt. Representantskapene offentliggjøres for øyeblikket via våre facebook-sider

I Trøndelag har vi en målsetning om å alltid være med å skape den nasjonale politikken i Unge Høyre, noe vi har flere eksempler på!

Har du spørsmål angående hvordan man skriver en resolusjon, ønsker en gjennomgang eller lurer på noe annet kan du kontakte 1. nestleder August Grøntvedt

Behandlede resolusjoner i Trøndelag Unge Høyre