Ansatte i fylkene

Emma Erlandsen

Organisasjonssekretær i Oslo Unge Høyre

Tage Slind Jensen

Organisasjonssekretær i Akershus Unge Høyre

Terje Hetland

Organisasjonssekretær i Rogland Unge Høyre