Ansatte i fylkene

Anders Svensbraaten

Organisasjonssekretær for Oslo Unge Høyre

Mohammed Mousa

Fylkessekretær i Rogaland

Marie Espedal

Fylkessekretær i Vestland

Kristin Ervik Snortheim

Fylkessekretær i Akershus