Løvebakken Unge Høyre

Peter Christian Frølich

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Mathilde Tybring-Gjedde

Energi- og miljøkomiteen

Sandra Bruflot

Helse- og omsorgskomiteen

Erlend Svardal Bøe

Stortingsrepresentant

Aleksander Stokkebø

Arbeids- og sosialkomiteen

Mari Holm Lønseth

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Anna Irene Molberg

Arbeids- og sosialkomiteen