Lokalforeninger i Agder

Kom i kontakt med Unge Høyre der du bor! Under finner du kontaktinformasjonen til alle lokalforeningene våre.

Kristiansand Unge Høyre

Kristiansand Unge Høyre dekker kommunene Kristiansand og Vennesla.

Siri Heimdal Knudsen

Leder, Kristiansand Unge Høyre

Telefon
(+47) 902 82 165

Arendal og Grimstad Unge Høyre

Arendal og Grimstad Unge Høyre dekker kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei.

Victor Scheie-Christiansen

Leder, Arendal og Grimstad Unge Høyre

Telefon
(+47) 468 39 512

Lindesnes Unge Høyre

Lindesnes Unge Høyre dekker Lindesnes kommune.

Håvard Wathne

Leder, Lindesnes Unge Høyre

Telefon
(+47) 481 81 447

Lillesand Unge Høyre

Lillesand Unge Høyre dekker kommunene Lillesand og Birkenes.

Johannes Heimsæter

Leder, Lillesand Unge Høyre

Telefon
(+47) 949 70 331

Høyres Studenter Agder

Høyres Studenter Agder dekker UiA (Universitetet i Agder).

Tonje Løyning

Leder, Høyres Studenter Agder

Telefon
(+47) 468 29 287