Trøndelag Unge Høyre holder til daglig til i Fjordgata 7 – 7010 Trondheim – 2. etasje

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du henvende deg til en i ledertrioen eller Arbeidsutvalget for øvrig

Vi er også å finne på Facebook, Instagram (trondelaguh) og Snapchat (trondelaguh)!