Bli kjent med
Oslo Unge Høyre

Arbeidsutvalget

Hassan Nawaz

Fylkesleder i Oslo

Adrian Gran von Hall

1. nestleder i Oslo Unge Høyre

Stine Bentzen

2. nestleder i Oslo Unge Høyre

Herman Helling

Arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Jenny Helene Syse

Arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Sjur Oskar Sjursæth

Arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Nikolai Nyvik

Arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Oranisasjonssekretær

Emma Erlandsen

Organisasjonssekretær i Oslo Unge Høyre