Bli kjent med
Oslo Unge Høyre

Arbeidsutvalget

Emma Erlandsen

Leder i Oslo Unge Høyre

Stine Bentzen

1. nestleder i Oslo Unge Høyre

Elisabeth Tangen

2. nestleder i Oslo Unge Høyre

Ayna Mousavi

Arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Tias Ødegård-Olsen

Arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Malene Eilertsen

Arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Jenny Helene Syse

Arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre