Representantskap 27. januar

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.

Her finner dere resolusjonene som skal behandles på Oslo Unge Høyres Representantskap 27. januar 2022.

Behandlingsrekkefølgen er som følger:

1.           Prioriteringer for unge i kommunene

2.           Ja til novemberferie!

3.           Vi trenger en helsebro!

4.           Bedre kollektivtilbud i Oslo-vest

5.           Ut med ordføreren og inn med demokrati!

6.           Nullvisjon om selvmord

7.           Boikott Tyrkia fra Nato!

Les mer om Representantskapet på Facebook.