Vil du jobbe som organisasjonsrådgiver i Unge Høyre?

Unge Høyre søker ny organisasjonsrådgiver i 100% med tiltredelse etter avtale, men senest 1.januar 2022.

Organisasjonsrådgiveren jobber tett med generalsekretæren i Unge Høyre og har ansvar for det daglige organisatoriske arbeidet i Unge Høyre. Organisasjonsrådgiveren har ansvaret for oppfølging av medlemmer i organisasjoner, for Unge Høyres verve- og kampanjearbeid, ulike søknads- og støtteordninger som blant annet Frifond Organisasjon og jobber aktivt opp mot Unge Høyre sine fylkes- og lokalforeninger. Organisasjonsrådgiveren har også ansvar for den praktiske gjennomføringen av arrangementer og konferanser. Til stillingen ligger det store muligheter for arbeid med videre utvikling av organisasjons- og kampanjearbeidet i Unge Høyre. Organisasjonsrådgiveren vil i tillegg fungere som rådgiver for det internasjonale arbeidet, samt for Eliteprogrammet.

Vi søker etter en medarbeider som:

·      har erfaring fra organisasjonsarbeid og prosjektledelse

·      har erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer

·      har erfaring fra Unge Høyre

·      har gode Office-kunnskaper

·      har god muntlig fremstillingsevne

·      er selvgående, ryddig og strukturert

·      er utadvendt og positiv, samt opptatt av å yte god service

For stillingen gjelder:
Ordinære rutine- og kontoroppgaver ved sekretariatet blir fordelt mellom de ansatte. Vi forutsetter at søkere deler Unge Høyres grunnsyn.

Vi lover deg et hektisk og utviklende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Til gjengjeld forventer vi full innsats, mye idealisme og positiv innstilling både i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre.

Lønn fastsettes etter Unge Høyres lønnsstige. Alle ansatte i Unge Høyres Landsforbund må påregne møtevirksomhet og andre aktiviteter enkelte helger/kvelder.

Søknadsbrev med CV, samt vitnemål sendes per e-post til mille@ungehoyre.no.
Søknadsfrist er tirsdag 26.oktober klokken 23.59.

For nærmere informasjon, kontakt generalsekretær Mille Johanne Christensen på mille@ungehoyre.no eller 98631736.