Representantskap 28.04.2021

Her finner du resolusjonene til representantskapet 28. april 2021.

Behandlingsrekkefølge vil bli redegjort for på det digitale møtet.

Se facebook-arrangementet her.