Representantskap 26. januar

Her finner du resolusjonene til representantskapet 26. januar 2020.

Behandlingsrekkefølge vil bli redegjort for på det digitale møtet.