Talentprogrammet 2021

Kvalifiseringsoppgaver til Talentprogrammet 2021

Har du lyst å utfordre deg selv og lære mer om politikk, kommunikasjon og ledelse? Vil du gå i fotsporene til tidligere talenter fra Akershus? Da må du søke talentprogrammet!

Akershus Unge Høyres årlige talentprogram er utformet for å gi deg utfordringer og forståelse av komplekse politiske problemstillinger, og hvordan disse skal håndteres. Dette er erfaring du vil få bruk for som ungdomspolitiker eller senere i arbeidslivet. Programmet vil bestå av foredrag, case-oppgaver og bedrifts- og organisasjonsbesøk. I tillegg vil hver deltaker få utdelt en ekstern mentor som vil følge deg gjennom programmet.

      

Årets talentgeneraler er Herman og Håvard

I år står Herman Kapaasen og Håvard Clementz klare for å ta imot neste generasjon talenter. Begge deltok på talentprogrammet i 2019, hvor Herman stakk av med seieren.

Om søknadsprosessen

For å kunne delta på Talentprogrammet 2020 må du gjennom en søknadsprosess. Søknadsprosessen består av et motivasjonsbrev på maks 1,5 side, og et oppgavesett som du finner nedenfor. Hver oppgave har sine egne lengdekrav. Skrifttype Times New Roman, størrelse 12 og linjeavstand 1,5. Oppgavene og motivasjonsbrevet vil bli behandlet anonymt.

Fristen for å sende inn oppgaver er 21. januar. Oppgavene sendes akershus@ungehoyre.no. Alle oppgaver vil bli rettet anonymt.

Oppgaver

Formelle krav: Alle oppgaver skal skrives i fonten Times New Roman, med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Du skal ikke skrive navnet ditt i oppgavene. Alle de tre oppgavene skal besvares, og være i samme Word-dokument.

Oppgave 1 Skriv et leserinnlegg som hadde egnet seg i Aftenposten Si;D, om valgfritt tema (Fri lengde, typisk 2500-3000 tegn)
Oppgave 2 Ta temaet fra leserinnlegget og skriv et åpningsinnlegg for en skoledebatt (Maks 1,5 minutt)
Oppgave 3 Akershus Unge Høyre skal ha vervekampanje på Hurdal Videregående. Hvordan ville du lagt opp denne kampanjen? Kreativitet belønnes, og tenk gjerne på hvordan dette i tillegg kan kombineres med digital kampanje (Maks 1 side)

De som er med på å arrangere Talentprogrammet legger mye tid og innsats i programmet. Som deltaker forventes det derfor at du er med på samtlige av de tre samlingene, inkludert feltbesøket. Samlingene og feltbesøket vil foregå på dagtid i Oslo, mens den siste samlingen vil foregå over to dager. Alle samlingene vil være plassert til helger, men feltbesøket blir etter all sannsynlighet på ettermiddagen på en ukedag. Det er ingen deltakeravgift eller egenandel for å være med på Talentprogrammet. Dersom du trenger politisk fravær for feltbesøket, får du selvfølgelig dette.

Vi ber deg som ønsker å delta om å foreløpig holde av følgende datoer. Endringer kan forekomme grunnet korona. 13. februar, 13. mars og 10.-11.april.

Dersom du har noen spørsmål til oppgavene, eller Talentprogrammet for øvrig, er det bare å ta kontakt!

Lykke til!

Tidligere vinnere av Akershus Unge Høyres Talentprogram

2020: Martin Strømme
2019: Herman Kapaasen
2018: Sebastian Eliasen Eike
2017: Andreas Aschim Næsheim
2016: Frigg Winther Rugset
2015: Thorvald Thorssønn Dommerud
2014: Emma Øyen
2013: Gaute Kandal Hoel
2011 og 2012: Ingen vinnere