Militær bistand i Irak

Norge må vurdere militær bistand i Irak
Unge Høyre mener regjeringen må vurdere å stille opp med alle nødvendige midler, sammen med våre allierte, for å stanse barbariet i Irak.

– Vi står foran en situasjon der vi risikerer folkemord på kristne og andre religiøse minoriteter i Irak. De siste ukene har vi blitt vitne til en regelrett nedslakting av yezidi-kurdere i Nord-Irak. Mange hundre tusen er fordrevet. IS er en barbarisk og meget farlig terrorgruppe. Om vi tillater at denne gruppen får etablere seg i Syria/Irak vil det ikke bare være en tragedie for befolkningen der, men det vil også kunne utgjøre en alvorlig trussel mot vesten, sier leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise.

Han viser til at det internasjonale samfunnet krever handling

– USA har bedt allierte om å bidra med humanitær og militær hjelp, NATOs generalsekretær sier at en militær intervensjon er nødvendig for å stoppe IS og EUs utenriksministere har enstemmig støttet at medlemsland kan sende våpen til kurdiske styrker i Irak. Pave Frans har sammenlignet situasjonen med folkemordet i Rwanda og bedt FN om en humanitær intervensjon. I en slik situasjon kan ikke Norge utelukke alt annet enn humanitær bistand, sier han.

Norge må ta sin del av ansvaret

– Vi kan ikke overlate til USA å ta ansvaret for militær inngripen, dersom det er nødvendig. Det sender et svært dårlig signal til våre allierte hvis Norge på forhånd utelukker militær bistand, og sier at vi kun vil stille opp med humanitær hjelp.

– Norge har hatt en restriktiv holdning til å sende våpen. Det er mye risiko knyttet til det, og det er ikke sikkert Norge skal bistå med våpen. Kanskje bør Norge i stedet vurdere å bistå med styrker i luftangrep mot ISIL, men her bør alle alternativer legges på bordet og vurderes seriøst, og signalet fra Norge bør være at vi er villig til å stille opp sammen med våre allierte for å gjøre det som er nødvendig.