Nei til eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium

Eugenisk indikasjon er tegn på at et ufødt barn vil bli født med funksjonshemninger, for eksempel downs syndrom eller alvorlige sykdommer. I dag kan foreldre få denne type informasjon, og i følge abortlovens §2 ta abort med den informasjonen som selvstendig kriterium.

Undersøkelser foretatt i 2007 viser at 84,6 % av foreldre tar abort etter melding om at de får et barn med downs syndrom. Det viser at vi er på god vei til – eller allerede er i – et sorteringssamfunn, hvor kun de feilfrie får overleve.

En slik sortering av mennesker basert på egenskaper, eller mangel på sådan, er i strid med Unge Høyres grunnprinsipper, som vektlegger ethvert menneskes egenverdi. For Unge Høyre er dette prinsippet så viktig at vi mener det er å undergrave det ufødte barns egenverdi å avslutte et ufødt barns liv utelukkende på bakgrunn av dets egenskaper.

Unge Høyre støtter opp om samfunn som ivaretar og støtter opp forskjellige individer, og ønsker derfor å fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium.

Unge Høyre vil

· Motarbeide et sorteringssamfunn i Norge.

· Fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium.

· Vil styrke støtteordningene til foreldre med barn som lider av psykiske eller fysiske funksjonshemninger