Politisk utvalg skal frem mot Akershus Unge Høyres Generalforsamling jobbe med å utvikle program om psykisk helse!

Ønsker du å bidra?

Send en kort søknad, der du begrunner hvorfor du vil være med til friggrugset@live.no innen torsdag 13. september klokken 23:59. Spørsmål kan rettes til Frigg Winther Rugset på e-post eller Facebook.

Arbeidet pågår frem til 10. oktober med ukentlige møter, med unntak av i høstferien.

Dette er god læring og gjør seg godt på CV-en!