Ønsker du å være med i Akershus Unge Høyres Mangfoldsutvalg?

Mangfoldsutvalget skal arbeide for å rekruttere nye velgergrupper. Dette skal gjøres ved å utvikle ny politikk og jobbe annerledes organisatorisk for å skape bredde i organisasjonen.

Frem mot generalforsamlingen skal utvalget arbeide med følgende hovedoppgaver:

  • Utforme tiltak for rekruttering av nye velgergrupper
  • Målutforming og diskusjoner
  • Politikkutvikling

Ønsker du å bidra?

Send en kort søknad med begrunnelse for hvorfor du ønsker å være med til deryacinaar@hotmail.com innen onsdag 6.mars klokken 23:59. Spørsmål kan rettes til Derya Cinar på e-post eller Facebook.

Søknadsfrist: 6. mars

Arbeidet pågår frem til 1. oktober med månedlige møter – med unntak av ferier.

Dette er god erfaring og gjør seg godt på CV-en!