Sara Alexandra Juriks, vår internasjonalt ansvarlig trer fra og med 4. august inn i rollen som generalsekretær i Unge Høyre. Derfor lyser vi nå ut vervet som internasjonalt ansvarlig og håper DU søker!

For å stille må du sende inn en søknad og CV til info@hoyrestudent.no innen 23. juli.

Som internasjonalt ansvarlig har du ansvar for Høyres Studenter i EDS – European Democrat Students, og øvrige internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Du er medlem av arbeidsutvalget og vil ha møteplikt i alle arbeidsutvalgsmøtene, landsstyremøtene og landsmøtet til Høyres Studenter. Vervet er utrolig innholdsrikt og spennende, og vi anbefaler alle som har interesse for internasjonal politikk og engasjement for Høyres Studenter å søke!

Hvis du har spørsmål vedrørende vervet, ikke nøl med å ta kontakt med leder for Høyres Studenter, Andreas Oftedal på mail andreas@hoyrestudent.no

Med vennlig hilsen,

Arbeidsutvalget i Høyres Studenter.