Til sommeren blir fire stillinger i Unge Høyre ledige, og kanskje er det akkurat du som får muligheten til å jobbe i regjeringens største ungdomsparti?

Digital kommunikasjonsrådgiver
Elizabeth som har jobbet som informasjonsrådgiver skal nå videre for å studere. Vi oppretter nå en ny stilling som digital kommunikasjonsrådgiver i 100 % stilling med tiltredelse etter avtale, så snart som mulig og senest innen 1.august 2017.

Kommunikasjonsrådgiver har ansvar for de digitale flatene til Unge Høyre. Dette innebærer nettsidene, sosiale medier, filmproduksjon, internkommunikasjon, oppfølging av planer og strategier. Kommunikasjonsrådgiver vil jobbe tett sammen med generalsekretæren, men også i team med sekretariatet i dag til dag arbeidet. Kommunikasjonsrådgiver og politisk rådgiver vil jobbe tett i det daglige mediearbeidet og den eksterne kommunikasjonen.

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Har erfaring med politisk skrivearbeid og har gode skriveferdigheter
 • Har god oversikt over Unge Høyres politikk og det politiske landskapet i Norge
 • Har erfaring med mediehåndtering og sosiale medier
 • Er kreativ og nytenkende
 • Har god kjennskap til Office-pakken
 • Er selvgående og initiativrik
 • Har jobbet med foto og videoredigering, dette er ikke et krav. Manglende kompetanse vil bli fulgt opp med kurs.

Kampanjerådgiver
Joakim som har jobbet som kommunikasjonsrådgiver hos oss skal videre å studere til høsten og vi ønsker derfor å opprette en ny stilling: en kampanjerådgiver i 100 % stilling med tiltredelse etter avtale, så snart som mulig og senest innen 1.august 2017.

Kampanjerådgiveren vil ha det overordnede ansvaret for kampanjearbeidet i Unge Høyre. Dette innebærer gjennomføringen av spørreundersøkelser og evalueringer, Ung og Folkevalgt-programmet, analysearbeid, vervestrategier og kampanjeutformingen. Kampanjerådgiver vil jobbe tett sammen med generalsekretæren, men også i team med sekretariatet i dag til dag arbeidet.

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Har erfaring med politisk skrivearbeid og har gode skriveferdigheter
 • Har god oversikt over Unge Høyres politikk og det politiske landskapet i Norge
 • Er kreativ og nytenkende
 • Har kampanjeerfaring
 • Er selvgående og initiativrik
 • Har god kjennskap til Office-pakken
 • Har god muntlig fremstillingsevne

Organisasjonsrådgiver
Rebekka, som har jobbet som organisasjonsrådgiver i Unge Høyres Landsforbund slutter nå i jobben for å fortsette studiene. Unge Høyre søker dermed etter en ny organisasjonsrådgiver i 100% stilling med snarlig tiltredelse etter avtale, men ønsket innen 1.august 2017.

Organisasjonsrådgiveren har sammen med generalsekretæren ansvar for det daglige organisatoriske arbeidet i Unge Høyre. Organisasjonsrådgiveren har ansvaret for medlemsservice og jobber aktivt opp mot Unge Høyres fylkes- og lokalforeninger. Organisasjonsrådgiveren har også ansvar for den praktiske gjennomføringen av arrangementer og konferanser. Til stillingen ligger det store muligheter for arbeid med videre utvikling av organisasjonsarbeidet i Unge Høyre. Organisasjonsrådgiveren har flere administrative oppgaver som eksempelvis sentralbordløsning og enkelt budsjettarbeid. Organisasjonsrådgiveren vil i tillegg fungere som rådgiver for det internasjonale arbeidet til Unge Høyre.

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Har erfaring fra organisasjonsarbeid og prosjektledelse
 • Har erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Har erfaring fra Unge Høyre
 • Har gode Office-kunnskaper
 • Har god muntlig fremstillingsevne
 • Er selvgående, ryddig og strukturert
 • Er utadvendt og positiv, samt opptatt av å yte god service

Politisk rådgiver
Phillip som har jobbet som politisk rådgiver i Unge Høyre slutter etter valget for å fortsette studiene sine. Vi søker derfor hans erstatter, en politisk rådgiver i 100% stilling med tiltredelse etter avtale, men ønsket innen 1.august 2017

Politisk rådgiver har sammen med lederen og generalsekretæren ansvar for utredning og kommunikasjon av politikk i Unge Høyre. Politisk rådgiver har et særlig ansvar for det politiske dag til dag-arbeidet og å koble dette opp mot det mer langsiktige politiske arbeidet, og vil jobbe tett opp mot Unge Høyres ledertrioen.

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Har erfaring med politisk skrivearbeid og har gode skriveferdigheter
 • Har god oversikt over Unge Høyres politikk og det politiske landskapet i Norge
 • Har erfaring med mediehåndtering
 • Er kreativ og nytenkende
 • Er selvgående og initiativrik

For stillingene gjelder:
Ordinære rutine- og kontoroppgaver ved sekretariatet blir fordelt mellom de ansatte.

Vi forutsetter at søkere deler Unge Høyres grunnsyn.

Vi lover deg et hektisk og utviklende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Til gjengjeld forventer vi full innsats og positiv innstilling både i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre.

Lønn fastsettes etter Unge Høyres lønnsstige. Alle ansatte i Unge Høyres Landsforbund må påregne møtevirksomhet og andre aktiviteter enkelte helger/kvelder.

Søknadsbrev med CV sendes per e-post til maria@ungehoyre.no. Søknadsfrist er 14.juni 2017.

 For nærmere informasjon, kontakt generalsekretær Maria Barstad Sanner på maria@ungehoyre.no eller 45 88 31 40.