Oslo Unge Høyre er Unge Høyres største fylkesforening med over 600 medlemmer. Organisasjonens fremste satsingsområder er politisk nytenkning og påvirkning, samfunnskontakt og markedsføring. I tillegg arrangerer vi kurs og konferanser hvor vi tilbyr politisk skolering for medlemmer og tillitsvalgte.

Oslo Unge Høyre søker ny organisasjonssekretær

Da Sondre fratrer sin stilling etter to år, søker Oslo Unge Høyre ny organisasjonssekretær. Organisasjonssekretæren har hovedansvaret for markedsføring, intern og ekstern informasjon, foreningens økonomi samt å drifte den organisatoriske og administrative delen av Oslo Unge Høyre – Unge Høyres største og mest aktive fylkesforening.

Vi søker en person som liker å jobbe med ungdom, drive kampanjer og vil være med på å vinne valget neste år. Stillingen innebærer en del administrativt arbeid, men kjernen i arbeidshverdagen er å gjøre Norges beste ungdomsparti enda bedre for medlemmene våre.

Arbeidsoppgaver:

 • Arrangere kampanjer og aksjoner.
 • Regnskapsføring og budsjettering.
 • Oppdatere sosiale medier og nettsider.
 • Innkalle til og referere fra møter.
 • Personal- og medlemsarbeid.
 • Markedsføring og informasjonsarbeid.
 • Samarbeid med Oslo Høyre og Unge Høyres Landsforbund.

Krav til kompetanse:

 • Fullført videregående utdannelse.
 • God kjennskap til tekstbehandling og regneark.
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid vil bli vektlagt.
 • God muntlig og svært god skriftlig fremstillingsevne.
 • Være effektiv, samarbeidsvillig og ryddig.
 • Noe erfaring med regnskap og budsjettering er en fordel, men ikke en forutsetning. Det gis opplæring ved behov.

Vi kan tilby:

 • Et ungt, spennende og lærerikt arbeidsmiljø.
 • Et godt utgangspunkt for politisk nettverksbygging.
 • Tett samarbeid med Unge Høyres Landsforbund, Oslo Høyre, Høyres Hovedorganisasjon, Oslo Høyres bystyregruppe og Høyres stortingsgruppe.
 • Varierte arbeidsoppgaver og stort rom for personlig initiativ.
 • Lønn etter avtale.
 • Eget kontor med kantineordning i Oslo sentrum.

Annet:

 • Organisasjonssekretæren må påberegne noe møtevirksomhet på kveldene og avse noen helger til konferanser, kampanjer og lignende.
 • Stillingen er i utgangspunktet på 100 %, men andre stillingsbrøker kan også diskuteres.
 • Det er en forutsetning at søkeren deler Unge Høyres grunnsyn.

 

Søknad med CV og eventuelle attester sendes til Oslo Unge Høyre, v/ leder Håkon Andreas Flydal, hakon@hoyre.no innen søndag 21. juni 2020. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju kort tid etter søknadsfristen. Tiltredelse etter avtale, men helst i midten av august.

For nærmere informasjon, kontakt: – Oslo Unge Høyre v/ Håkon Andreas Flydal på telefon 948 93 057 eller e-post til hakon@hoyre.no – Oslo Høyre v/ Sjefsekretær Geir Staib på telefon 22 82 91 04 eller e-post til geir.staib@hoyre.no.