Hordaland Unge Høyre er en av Unge Høyres største fylkesforening med mange aktive medlemmer. Hordaland Unge Høyre er Unge Høyres beste politiske verksted for deg som ønsker å være med å utvikle ny politikk. Vi arrangerer i tillegg ukentlige foredrag, kurs, aktiviteter og er Unge Høyres mest aktive fylkesforening.

Hordaland Unge Høyre søker ny fylkessekretær
Da vår fylkessekretær nå fratrer sin stilling, søker Hordaland Unge Høyre ny fylkessekretær. Fylkessekretæren har ansvar for den daglige driften av organisasjonen som består av intern- og ekstern kommunikasjon, oversikt over foreningens økonomi, drifte den administrative og organisatoriske delen av Hordaland Unge Høyre – hele Unge Høyres beste fylkesforening!

Arbeidsoppgaver:

 • Regnskapsføring
 • Administrative oppgaver og medlemsarbeid
 • Betale regninger og drive inn fordringer
 • Innkalle til møter og referere fra møter

Krav til kompetanse:

 • Fullført videregående utdannelse
 • God kjennskap til tekstbehandling og regneark
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid vil bli vektlagt
 • God muntlig og god skriftlig fremstillingsevne
 • Være effektiv, samarbeidsvillig og ryddig
 • En viss erfaring med regnskap og budsjettering er en fordel

Vi kan tilby:

 • Et ungt, spennende og lærerikt arbeidsmiljø.
 • Et godt utgangspunkt for politisk nettverksbygging.
 • Samarbeid med Hordaland- og Bergen Høyre.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter avtale.
 • Eget kontor i Norges beste by – Bergen.

Annet:

 • Fylkessekretæren må påberegne noe møtevirksomhet på kveldene og bør kunne sette av noen helger til møter, konferanser og lignende.
 • Stillingen er 20%.
 • Det er en forutsetning at søkeren deler Unge Høyres grunnsyn.

Søknad med CV og eventuelle attester sendes til Hordaland Unge Høyre på hordaland@ungehoyre.no innen torsdag 14. februar 2018. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju kort tid etter søknadsfristen. Tiltredelse etter avtale, men helst så fort som mulig.

For nærmere informasjon, kontakt fylkessekretær Mikael Persson på telefon: 478 86 026 eller e-post: mikael@hoyre.no – leder, John Andre Kongsvik på telefon 97 158 798 eller på e-post: johnandre@hoyre.no.