Unge Høyre søker ny generalsekretær!

Unge Høyre er et av landets viktigste ungdomspartier. Vi har satt politisk dagsorden i samfunnet og internt i Høyre i over 97 år. Generalsekretæren er den øverste administrative lederen i Unge Høyre og fungerer som daglig leder.

Generalsekretæren har ansvar for den daglige driften av Unge Høyres Landsforbund og leder sekretariatet i dets arbeid. Generalsekretæren samarbeider svært tett med Unge Høyres leder, sentralstyret i Unge Høyre, og Høyre.

Generalsekretæren har ansvar for å gjennomføre møter i sentralstyret og landsstyret, arrangere sommerleir og landsmøte, forberede og innstille overfor sentralstyret i organisatoriske og administrative saker og har budsjett- og regnskapsansvar. Sammen med sentralstyret står generalsekretæren ansvarlig for utarbeidelse av planer for Unge Høyres aktiviteter.

Vi søker en tydelig, engasjert og selvstendig person med erfaring fra organisasjonsarbeid og/eller politisk virksomhet. Stillingen krever god økonomiforståelse. Erfaring med prosjektledelse og informasjonsarbeid er en fordel. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode samarbeidsevner og ryddighet er en forutsetning for stillingen. Søkere bør ha utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Vi forutsetter at søkere deler Unge Høyres grunnsyn.

Stillingen krever en del kvelds- og helgearbeid. Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med blant annet sentrale arrangementer.

Tiltredelse er ønskelig 1. august 2019, men kan avtales individuelt. Stillingen har en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse.

Søknad med søknadsbrev, CV og eventuelle attester sendes Unge Høyres Landsforbund v/generalsekretær Maria Barstad Sanner, marsan@hoyre.no innen 29.mai.

For mer informasjon, kontakt generalsekretæren på telefon 45 88 31 40 eller e-post marsan@hoyre.no