Hordaland Unge Høyre er en av Unge Høyres største fylkesforening med mange aktive medlemmer. Hordaland Unge Høyre er Unge Høyres beste politiske verksted for deg som ønsker å være med å utvikle ny politikk. Vi arrangerer i tillegg ukentlige foredrag, kurs, aktiviteter og er Unge Høyres mest aktive fylkesforening.

Hordaland Unge Høyre søker ny fylkessekretær

Da vår fylkessekretær nå fratrer sin stilling, søker Hordaland Unge Høyre ny fylkessekretær. Fylkessekretæren har ansvar for den daglige driften av organisasjonen som består av intern- og ekstern kommunikasjon, oversikt over foreningens økonomi, drifte den administrative og organisatoriske delen av Hordaland Unge Høyre – hele Unge Høyres beste fylkesforening!

Arbeidsoppgaver:

 • Regnskapsføring
 • Oppdatere sosiale medier og nettsider
 • Medlemsarbeid
 • Betale regninger og drive inn fordringer
 • Enkle sekretæroppgaver
 • Innkalle til møter og referere fra møter
 • Sørge for at kontoret er ryddig

Krav til kompetanse:

 • Fullført videregående utdannelse
 • God kjennskap til tekstbehandling og regneark
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid vil bli vektlagt
 • God muntlig og god skriftlig fremstillingsevne
 • Være effektiv, samarbeidsvillig og ryddig
 • En viss erfaring med regnskap og budsjettering er en fordel

Vi kan tilby:

 • Et ungt, spennende og lærerikt arbeidsmiljø
 • Et godt utgangspunkt for politisk nettverksbygging
 • Samarbeid med Hordaland- og Bergen Høyre.
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Eget kontor i Norges beste by – Bergen

Annet:

 • Fylkessekretæren må påberegne noe møtevirksomhet på kveldene og bør kunne sette av noen helger til møter, konferanser og lignende.
 • Stillingen er 20%
 • Det er en forutsetning at søkeren deler Unge Høyres grunnsyn.

Søknad med CV og eventuelle attester sendes til Hordaland Unge Høyre på hordaland(at)ungehoyre.no innen torsdag 1. Juni 2017. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju kort tid etter søknadsfristen. Tiltredelse etter avtale, men helst så fort som mulig.

For nærmere informasjon, kontakt fylkessekretær Olav Strøm på telefon: 95 769 769 eller e-post: olav.strom(at)hoyre.no – leder, Tobias Strandskog på telefon 90217010 eller på e-post: tobiasstrandskog(at)gmail.com