7.-8. februar 2020 ble Viken Høyres 2. Årsmøte arrangert i Sarpsborg. Delegater fra Unge Høyre i Akershus, Buskerud og Østfold kjempet harde kamper på for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Her er våre gjennomslag.

Mange gode gjennomslag

Under resolusjonsbehandlingen lørdag 8. februar var samtlige delegater fra Akershus Unge Høyre på talerstolen og kjempet ungdomspartiets sak for å sørge for at våre endringsforslag ble vedtatt. Her er de noen av de viktigste gjennomslagene våre:

 • Mer vindkraft, både til havs og på land.
 • Bygge flere kabler for gjensidig overføring av kraft mellom Norge og Europa.
 • Gjøre det lettere å hente ut reseptbelagte legemidler gjennom døgnåpne apoteker.
 • Alle resepter skal digitaliseres.
 • Oppfordre kommunene til å tilby sommerjobb for ungdom innen IT.
 • Videreutdanne helsefagarbeidere innen bruk av teknologi i helsesektoren.
 • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til nødvendige pasient- og brukeropplysninger.
 • Tillate utskrift av legeattest ved e-konsultasjon.
 • Innføre digital opplæring i lærerutdanningen.
 • Godkjenne og gi statlig støtte til alle friskoler som oppfyller kravene i opplæringsloven.
 • Sette i gang en forsøksordning med utbygging  og vedlikehold av statlige- og fylkeskommunale veier gjennom reklamepenger i form av plakater og boards.

Du kan lese samtlige vedtatte resolusjoner i sin helhet her.

Delegasjonen

Delegasjonen ble ledet av Anine R. Norén, Simen Murud og Sandra Lexander. Anine  R. Norén og Victoria Elisabeth Cavallini Fevik representerte Unge Høyre i resolusjonskomiteen.

Viken Unge Høyre-delegasjonen bestod av:

Delegater

 • Håvard Clementz (Akershus)
 • Lars Treekrem (Akershus)
 • Vanessa Nystedt (Akershus)
 • Hannah L. Takle (Akershus)
 • Jenny S. Andresen (Akershus)
 • Sebastian L. Otterhals (Akershus)
 • Herman Kapaasen (Akershus)
 • Anine Norén (Akershus)
 • Kristin E. Snortheim (Akershus)
 • Simen Murud (Buskerud)
 • Adrien Lenerand (Buskerud)
 • Thomas Jensen (Buskerud)
 • Sandra Skaug (Buskerud)
 • Nora Drægalid (Buskerud)
 • Sandra Lexander (Østfold)
 • Caroline Mathea Andersen (Østfold)
 • Simen Murud Gundersen (Østfold)
 • Daniel Aluku (Østfold)
 • Daniel Karlsen (Østfold)
 • Jonatan Hansen (Østfold)

Observatører

 • Tina Svenkerud (Buskerud)
 • Sara Hermansen (Buskerud
 • Jonas Seorum (Østfold)
 • Sanne Kristensen (Østfold)

Disse representerte Viken Unge Høyre gjennom andre foreninger/organer:

Delegater

 • Håkon Snortheim (Arbeidsutvalget)
 • Sandra Bruflot (Fylkestingsgruppen)
 • Christina Højer Mørkve (Fylkestingsgruppen)
 • Waldemar R. Garntangen (Asker Høyre)
 • Elizabeth Dale (Bærum Høyre)
 • Victoria Elisabeth Cavallini Fevik (Drammen Høyre)
 • Celine Vår Sneve (Lørenskog Høyre)

Observatører

 • Mathias Opdal Weseth (Viken Åpne Høyre)