Arbeidsutvalget

Leder: Nicolai Øyen Langfeldt

Første nestleder: Håkon Andreas Flydal

Andre Nestleder: Amalie Gunnufsen

Medlemmer:

Mehmet Kaan Inan

Hassan Nawaz

Oda Røhme Sivertsen

Henning Wahlberg

Direktevalgte til Distriktsstyret:

Olaf Styrmoe

Mathias Bjørgung

Siri Hellebust

Revisor:

Deloitte

Desisjonskomite:

Leder: Øystein Sundelin

Medlemmer:

Aksel Fridstrøm

Stefan Heggelund

(Sara Vannebo Wilsgaard og Christoffer Kjelsberg er ikke på valg)

Lovkomite:

Leder: Carl-Henrik Bastiansen

Gulsum Koc

Camilla Strandskog

 

Valgkomiteen har bestått av: Phillip André Charles (leder), Maren Aasan, Oscar Husebye, Max Arvidsson og Kevin Chen.