Det har vært utrolig mange dyktige kandidater, vi har nå satt sammen det laget vi er sikre på at vil ta Oslo Unge Høyre til nye høyder og bidra til valgseier i 2021 – Sier leder av valgkomiteen, Amalie Gunnufsen.

Valgkomiteen innstiller på følgende:

Leder:

Hassan Nawaz

1. Nestleder:

Adrian Gran von Hall

2. Nestleder:

Stine Bentzen

Medlemer av Arbeidsutvalget:

Herman Helling

Jenny Helene Syse

Sjur Oskar Korsæth

Nikolai Dyvik

Direktevalgt til Distriktsstyret:

Oscar Chr. Husebye

Brage Bolstad-Andreassen

Celine Sommerfeldt Bentzen

Desisjonskomiteen:

Sara Vannebo Wilsgaard

Fredrik Fougner

Revisor:

Deloitte