På generalforsamlingen skal det velges nytt Arbeidsutvalg og nye medlemmer til Distriktsstyret og Desisjonskomiteen.

Til Arbeidsutvalget er hele styret på valg, det skal velges leder, 1. nestleder, 2. nestleder og 4 medlemmer. Til Distriksstyret skal det velges tre direktevalgte medlemmer og til Desisjonskomiteen er det 2 medlemmer som skal velges, samt ett medlem til som skal suppleres.

Oslo Unge Høyres Valgkomité legger frem følgende enstemmige innstilling:

 

Leder:

Håkon Andreas Flydal

 

1. Nestleder

Hassan Nawaz

2. Nestleder

Oscar Chr. Husebye

 

4 medlemmer til Arbeidsutvalget:

Lise Amalie Christensen

Mathias Hofgaard Bjørgung

Agathe Steen

Sjur Oskar Korsæth

 

3 direktevalgte medlemmer til Distriktsstyret:

Audun Foyn

Silje Lutro

Ayusha Umme Awan

 

Desisjonskomiteen:

Fredrik Fougner (ny)

Andreas Strandskog (ny)

Sara Vannebo  Wilsgaard (gjenvalg)