Koronaviruset gjør at vi i Unge Høyre må tenke litt annerledes. For å hindre smittespredning og etter anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter kan vi blant annet ikke samle mange mennesker på samme sted.


UNGE HØYRES 55. LANDSMØTE

19. – 21. juni skulle vi arrangert Unge Høyres 55. landsmøte på Sundvolden Hotel. Her skulle 300 delegater fra hele landet diskutert programmet for utenriks og programmet for økonomisk bærekraft, og mye annet. I tillegg skulle landsmøtet velge nytt sentralstyre i Unge Høyre. Det håper vi fortsatt at vi kan gjøre i 2020, men landsmøtet som skulle bli avholdt i juni må utsettes. Forhåpentligvis kan vi avholde nytt landsmøte høsten 2020/vinteren 2021.

Frister og offentliggjøringer av forslag til politiske program og innstilling til nytt sentralstyre vil komme senere, når landsstyret har vedtatt tidspunkt for landsmøtet.

UNGE HØYRES SOMMERLEIR 2020
Hvert år siden 2013 har Unge Høyre arrangert Unge Høyres sommerleir på Hove leirsenter utenfor Arendal med flere hundre deltakere fra hele landet.
Sommerleir har deltakere fra hele landet, noe som gjør at risikoen for smittespredning er stor. Samtidig er det vanskelig å sørge for gode nok hygiene- og smittereduserende tiltak på Hove. På bakgrunn av anbefalingene fra myndighetene må sommerleir i år avlyses, men vi gleder oss til å invitere alle til sommerleir på Hove i 2021. Vi håper å starte påmelding snart, mer informasjon kommer 😊

Alle deltakerne som har betalt deltakeravgift vil få hele beløpet refundert, og vi starter med refundering av deltakeravgift denne uken.

Unge Høyre vil sørge for at deler av årets sommerleir kan foregå digitalt, mer info kommer!

Fra Unge Høyres sommerleir 2019. Foto: Mathias Willassen Hanssen

ANDRE ARRANGEMENT
Mens vi venter på at vi kan møtes fysisk igjen, blir det holdt flere digitale skoleringer. Mer info om det finner du her.

Vi gleder oss til vi kan møtes igjen!


Nyttige sider:
Arrangementer og samlinger (FHI)
Helsedirektoratet fraråder store arrangementer i sommer (helsedirektoratet.no)
Koronavirus – råd og informasjon (FHI)


Har du noen spørsmål, ta kontakt med Unge Høyres generalsekretær, Sara Juriks på sara@ungehoyre.no.