Unge Høyres 54. Landsmøte avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen den 22. – 24. juni 2018.

Unge Høyres Landsmøte skal diskutere og vedta nytt klima- og miljøprogram og prinsipprogram. I tillegg skal det vedtas resolusjoner, lovendringsforslag og velges ny ledelse i Unge Høyre.

Viktige frister: 
9. april: Innmelding av delegasjonens sammensetning og observatører til UHLM.
10. mai: Frist for å betale deltakeravgift til landsmøtet.
11. mai: Frist for lovendringsforslag.
15. mai: Første utsendelse til delegatene.
22. mai: Frist for endringsforslag, resolusjoner og alt annet som skal behandles på landsmøtet.
1. juni: Frist for å sende inn taletid.
2. juni: Andre utsendelse til delegatene.
4. juni: Første møte i redaksjonskomiteene.

Dersom du lurer på noe kan du ta kontakt med generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner på maria@ungehoyre.no .