Er du Akershus Unge Høyres fremtid?

Har du lyst å utfordre deg selv og lære mer om politikk, kommunikasjon og ledelse? Vil du gå i fotsporene til tidligere talenter fra Akershus? Da må du søke talentprogrammet!

Akershus Unge Høyres årlige talentprogram er utformet for å gi deg utfordringer og forståelse av komplekse politiske problemstillinger, og hvordan disse skal håndteres. Dette er erfaring du vil få bruk for som ungdomspolitiker eller senere i arbeidslivet. Programmet vil bestå av foredrag, case-oppgaver og bedrifts- og organisasjonsbesøk. I tillegg vil hver deltaker få utdelt en ekstern mentor som vil følge deg gjennom programmet.

Årets talentgeneraler er Jenny og Sebastian!

I år har Jenny Andresen og Sebastian Otterhals ansvaret for Talentprogrammet. Begge har tidligere vært med på Akershus Unge Høyres Talentprogram og sitter i Arbeidsutvalget. Vi oppfordrer deg til å søke, uansett om du er helt ny i organisasjonen eller hvert med en stund.


Om søknadsprosessen

For å kunne delta på Talentprogrammet 2020 må du gjennom en søknadsprosess. Søknadsprosessen består av et motivasjonsbrev på maks 1,5 side, og et oppgavesett som du finner nedenfor. Hver oppgave skal være på maks én A4 side. Skrifttype Times New Roman, størrelse 12 og linjeavstand 1,5. Oppgavene og motivasjonsbrevet vil bli behandlet anonymt.


Oppgaver

Formelle krav: Alle oppgaver skal skrives i fonten Times New Roman, med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Du skal ikke skrive navnet ditt i oppgavene. Alle de tre oppgavene skal besvares, og være i samme Word-dokument.

1. Organisasjon

Lille-Viken Unge Høyre sliter med dårlige medlemstall og lite aktivitet. Du har akkurat blitt valgt som lokalforeningsleder. Skriv et notat hvor du legger en plan for hvordan lokalforeningen skal gjenreises det kommende året.

2. Leserinnlegg

Skriv et leserinnlegg til enten Aftenposten SI;D eller NRK Ytring om et valgfritt tema. Kreativitet belønnes.

3. Politikk

Unge Høyre har slitt med å få god oppslutning de tre foregående skolevalgene. Skriv et notat om hvilke tiltak og saker vi burde satse på, og som du tror vil appellere til elevene mot neste skolevalg.


Oppgavene og motivasjonsbrevet skal sendes som ett dokument etter angitt mal (Søknad-Talentprogram-2020.docx) til akershus@ungehoyre.no innen søndag 19. januar kl. 23.59. Alle søkere vil få tilsendt tilbakemelding på sine oppgaver,

De som er med på å arrangere Talentprogrammet legger mye tid og innsats i programmet. Som deltaker forventes det derfor at du er med på samtlige av de tre samlingene, inkludert feltbesøket. Samlingene og feltbesøket vil foregå på dagtid i Oslo, mens den siste samlingen vil foregå over to dager. Alle samlingene vil være plassert til helger, men feltbesøket blir etter all sannsynlighet på ettermiddagen på en ukedag. Det er ingen deltakeravgift eller egenandel for å være med på Talentprogrammet. Dersom du trenger politisk fravær for feltbesøket, får du selvfølgelig dette.

Vi ber deg om å vennligst holde av følgende datoer:

  • Lørdag 15. februar
  • Lørdag 29. februar
  • Lørdag 14. mars til søndag 15. mars (inkl. hotellovernatting på Sundvolden Hotel).

Datoen for feltbesøket vil komme senere.

Dersom du har noen spørsmål til oppgavene, eller Talentprogrammet for øvrig, er det bare å ta kontakt!

Lykke til!


Tidligere vinnere av Akershus Unge Høyres Talentprogram

2019: Herman Kapaasen
2018: Sebastian Eliasen Eike
2017: Andreas Aschim Næsheim
2016: Frigg Winther Rugset
2015: Thorvald Thorssønn Dommerud

Deltagerne på Akershus Unge Høyres Talentprogram 2019