Søk på Oslo Unge Høyres Talentprogram 2021!

 

Talentprogrammet er det mest lærerike og krevende skoleringstilbudet Oslo Unge Høyre tilbyr, der deltakerne vil bli grundig skolert i emner som politikk, ideologi, mediehåndtering, ledelse og organisasjon.

 

Årets talentprogram vil bli avholdt i perioden mellom februar og april med to
helgesamlinger, samt en lørdagssamling. Det forutsettes at søkeren kan delta på
begge helgesamlingene, og lørdagssamlingen. Den siste helgen vil det kåres en
vinner, en som har vist utvikling, samarbeidsvilje og lærevilje.

Første helgesamling foregår 5. februar – 7. februar. Lørdagssamlingen er satt til 20.
mars.

Andre helgesamling foregår 2. april – 4. april.

Programmet ledes av Stine Bentzen og Herman Brevik Helling som begge sitter i
Arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre.

Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan søke. Talentprogrammet passer for både
nye og mer erfarne medlemmer. Ingen tidligere erfaring fra partiet er nødvendig. Det
viktigste er at du er motivert og villig til å lære noe nytt.

 

 

Kvalifiseringsoppgaver:

Oppgave 1 – Politikk
Det er stortingsvalg i 2021. Skriv et leserinnlegg på opptil 1 side om en sak du mener
Unge Høyre kan fokusere på i valgkampen.

Oppgave 2 – Organisasjon
2021 blir mest sannsynlig et annerledes valgkampår. Skriv om tre måter vi allikevel
kan nå ut til unge velgere på. Maks en side.

Oppgave 3 – Ledelse
Det har nettopp vært årsmøte i Flydal Unge Høyre, og du er nyvalgt
lokalforeningsleder. Foreningen din setter seg et ambisiøst medlemsmål, men du
merker imidlertid at det allerede er lite engasjement og initiativ i foreningen. Skriv
opptil 1 side der du forklarer hva du vil gjøre med disse utfordringene.

Oppgavene skal skrives i Times New Roman med skriftstørrelse 12 og linjeavstand
1,5.

Kvalifiseringsoppgavene kan sendes til oslo@ungehoyre.no innen 10. januar
klokken 23.59. Alle besvarelsene vil bli rettet anonymt og alle søkere vil bli kalt inn til
et intervju.

Dersom du har noen spørsmål, må du ikke nøle med å ta kontakt med Stine eller
Herman.

Lykke til!

Med vennlig hilsen Talentgeneralene 2021

Stine Bentzen
413 39 190

Herman Brevik Helling
413 41 412