Søk på Oslo Unge Høyres Talentprogram 2020!

Talentprogrammet er det mest lærerike og krevende skoleringstilbudet Oslo​ Unge Høyre tilbyr, der deltakerne vil bli grundig skolert i emner som politikk, ideologi, mediehåndtering, ledelse og​ organisasjon.

Årets talentprogram vil bli avholdt i perioden januar – april med to helgesamlinger samt en lørdagssamling. Det forutsettes at søkeren kan delta på begge helgesamlingene, og lørdagssamlingen. Den siste helgen vil det kåres en vinner, en som har vist utvikling, samarbeidsvilje og lærevilje.

Første helgesamling foregår 31. januar – 2. februar. Lørdagssamlingen er satt til 21. mars. Andre helgesamling foregår 17. – 19. april.

Programmet ledes av Ingerid Kristine Berge og Adrian Gran von Hall som begge sitter i Arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre.

Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan søke. Talentprogrammet passer for både nye og mer erfarne medlemmer. Ingen tidligere erfaring fra partiet er nødvendig. Det viktigste er at du er motivert og villig til å lære noe nytt.

Kvalifiseringsoppgaver:
Oppgave 1 – Politikk
Hvilken sak er du opptatt av at Unge Høyre må fronte tydeligere? Skriv et leserinnlegg på opptil 1 side om saken. 

Oppgave 2 – Organisasjon
Oslo Unge Høyre har de siste årene hatt nedgang i medlemstall.  Skriv opptil 1 side om hvordan vi skal nå ut til flere og hvordan vi kan senke terskelen for å melde seg inn i Oslo Unge Høyre.

Oppgave 3 – Ledelse
Du har blitt valgt til leder i Ytre Aker Unge Høyre. Lokalforeningen har gått gjennom et generasjonsskifte og sliter med å rekruttere nye til å ta ansvar for medlemsaktiviteten. Da det nye styret skulle velges var det ingen jenter som søkte på verv selv om det er flere aktive jenter i foreningen. Skriv opptil 1 side der du forklarer hva du vil gjøre med disse utfordringene.

Oppgavene skal skrives i Times New Roman med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Kvalifiseringsoppgavene kan sendes til oslo@ungehoyre.no innen 12. januar klokken 23.59. Alle besvarelsene vil bli rettet anonymt og alle søkere vil bli kalt inn til et intervju.

Dersom du har noen spørsmål, må du ikke nøle med å ta kontakt med Ingerid eller Adrian.
Lykke til!

 

Med vennlig hilsen

Talentgeneralene 2020

Ingerid Kristine Berge

+47 476 27 516

Adrian Gran von Hall

+47 478 34 302