Søk på Oslo Unge Høyres Talentprogram 2019!

 

Talentprogrammet er det mest lærerike og krevende skoleringstilbudet Oslo​ Unge Høyre tilbyr, der deltakerne vil bli grundig skolert i emner som politikk, ideologi, mediehåndtering, ledelse og​ organisasjon.

Årets talentprogram vil bli avholdt i perioden februar – mars med to helgesamlinger samt flere kveldssamlinger. Det forutsettes at søkeren kan delta på begge helgesamlingene, og de fleste kveldssamlingene. Den siste helgen vil det kåres en vinner, en som har vist utvikling og sterk lærevilje.

Første helgesamling foregår 8.-10 februar. Andre helgesamling foregår 5.-7. april.

Programmet ledes av Agathe Steen og Lise Amalie Christensen, som begge sitter i Arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre.

Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan søke. Talentprogrammet vil passe for både nye og mer erfarne medlemmer. Her er ingen begrunnelse feil, og ingen tidligere erfaring fra partiet er nødvendig. Det viktigste er at du er motivert og villig til å lære noe nytt!

 

Årets kvalifiseringsoppgaver:

Oppgave 1 – Politikk og ideologi

Det er lokalvalg i 2019. Skriv opptil 1 side om hvilke saker du mener Oslo Unge Høyre burde fokusere på i valgkampen. Argumenter ideologisk.

 

Oppgave 2 – Organisasjon

Du sitter i styret til en lokalforening som lenge har slitt med dårlige medlemstall. Skriv opptil 1 side om hva du mener dere kan gjøre for å få flere til å melde seg inn og betale kontingenten.

 

Oppgave 3 – Ledelse

Du har blitt valgt til leder i Flåklypa Unge Høyre. I styret er det en politisk nestleder, en organisatorisk nestleder og tre styremedlemmer. Dere skal arrangere skoleaksjoner, ha ringerunder og ha skoleringer. Skriv opptil en side der du forklar hvordan du ville fordelt disse arbeidsoppgavene innad i styret.

 

Oppgavene skal skrives i Times New Roman med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Kvalifiseringsoppgavene og CV sendes til oslo@ungehoyre.no innen 13. januar klokken 23:59.

Alle besvarelsen vil bli rettet anonymt og alle søkere vil bli kalt inn til et intervju.

Har du noen spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss direkte eller på oslo@ungehoyre.no!

 

Med vennlig hilsen

Talentgeneralene 2019

Agathe Steen  

+47 468 63 982

Lise Amalie Christensen

+47 455 15 808