Er du Akershus Unge Høyres fremtid?

Årlig arrangerer Akershus Unge Høyre sitt eget talentprogram. Programmet er inspirert av ulike situasjoner du som politisk spire kan bli utsatt for i løpet av en politisk karriere. Om du ønsker å fortsette i politikken eller ikke – erfaringene du får av å delta på dette kurset er uansett uvurderlig i arbeidslivet!

I år har Alexander M. Holst og Andreas A. Næsheim ansvaret for Talentprogrammet 2018. Sistnevnte gikk i 2017 av med seieren etter private skoleringer med blant annet mennesker som Henrik Asheim, Gaute K. Hoel og Mathilde Tybring-Gjedde.

Uansett om du er nytt eller gammelt medlem, ung eller gammel, jente eller gutt, har verv eller ikke – Søk Talentprogrammet 2018!

Om søknadsprosessen

For å kunne delta på Talentprogrammet 2018 må man passere en søknadsprosess. Søknadsprosessen består av et oppgavesett og motivasjonsbrev. Oppgavene og motivasjonsbrevet vil bli behandlet anonymt.

Oppgaver:

Oppgave 1:

  1. Skriv en resolusjon om ett selvvalgt tema du engasjerer deg for. (Maks 1 side)
  2. Forklar og argumenter for synspunktet ditt i resolusjonen utfra en av ideologiene konservatismen eller liberalismen. (Maks en halv side)

Oppgave 2:

Du er nyvalgt leder av fiktive Lommedalen Unge Høyre, hvor en i styret ditt vurderer å trekke seg som følge av en konflikt om nestlederposisjonen som en annen ble valg til. Den dårlige stemningen sprer i styret. Hva gjør du? (Maks 1 side)

NB! Dokumentene skal opprettholde følgende formelle krav:

  • Skrifttypen: Times New Roman
  • Skriftstørrelse: 12
  • Linjeavstand: 1,5

Oppgavene og motivasjonsbrevet skal sendes som 2 (to) ulike filer til akershus@ungehoyre.no innen 4. februar kl. 23.59

Dersom du har noen spørsmål til oppgavene, eller Talentprogrammet for øvrig, er det bare å ta kontakt!

  • Alexander M. Holst: alexholst98@gmail.com eller (+47) 941 53 846
  • Andreas A. Næsheim: naesheim.andreas@gmail.com eller (+47) 907 19 984
  • Akershus Unge Høyre: akershus@ungehoyre.no eller (+47) 452 20 067

Lykke til!