#gjennomslag!

I dag la Siv Jensen frem statsbudsjettet for 2019.  Regjeringen har prioritert saker som er viktig for unge, og det viser at Unge Høyre får gjennomslag for politikken vi fører. Med budsjettforslaget vil det bli mer penger til yrkesfag, flere kommunepsykologer og flere plasser for videreutdanning av lærere.

Et bærekraftig velferdssamfunn

Barnefamilier, miljøet og tiltak for nye arbeidsplasser er noen av de største budsjettvinnerne i dette budsjettet. Det er jeg glad for, for det viser at regjeringen tar omstillingen vi må gjennom på alvor. Omstilling handler om miljø, men det handler like mye om å ha et godt samfunn å leve i og å tilpasse arbeidslivet til nye tider.

Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen satser så mye på barnefamiliene, for vi de er viktig for samfunnet vårt at barn får de beste oppvekstsvilkårene vi kan gi dem. Det er viktig at vi setter inn miljøtiltak nå for at vi skal kunne ha et bærekraftig samfunn. Og ikke minst er det viktig at vi satser på nye arbeidsplasser så flere kan komme inn i arbeidslivet. Dette er gode prioriteringer, mener Ola Svenneby, nestleder i Unge Høyre.

Tre gode tiltak

Ola Svenneby vil spesielt trekke frem tre tiltak fra dagens budsjettfremleggelse.

Jeg mener det er utrolig bra at regjeringen satser så sterkt på bekjempelse av barnefattigdom. Regjeringen foreslår å styrke innsatsen med rundt 181 mill. kroner i 2019. Det er både nødvendig og riktig. Ingen tjener på at noen barn får alle mulighetene, mens andre barn ikke får det.

Den andre saken jeg vil trekke frem er pengene som settes av til kampen mot marin forsøpling og mikroplast. Med dette mener jeg vi tar internasjonalt lederskap. 35 millioner kroner er et stort tilskudd, og det er det jeg kanskje er mest stolt av i dette budsjettet.

Den tredje saken er satsingen på yrkesfag. Ifølge SSB kan vi trenge så mange som 70 000 flere fagarbeidere i 2035. Da må vi vise at vi vil prioritere dem. Det mener jeg regjeringen gjør med å bevilge 30 millioner kroner mer.

Gode tiltak med Venstre i regjering

Vi er veldig glade for at Venstre har kommet med i regjeringen. Det kan man se gjennom kollektivsatsningen, flere kvoteflyktninger, forskningssatsningen og at vi gir mer penger til Enova og lokale- og regionale klimatiltak. Her er Venstre og vi helt enige!