I dag holdte leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot sin tale til Høyres Landsmøte 2018. Du kan lese talen hennes her: 

 

Dirigenter, kjære landsmøte.

Det har allerede blitt nevnt fra sjefen sjøl at det er 40 år siden hun fikk sitt første verv i Høyre, som AU-medlem i Bergens Unge Høyre.

Jeg liker å tenke at det sitter en fremtidig Erna eller Kåre der ute, et eller annet sted i et arbeidsutvalg i Unge Høyre og diskuterer utenrikspolitikk eller likestillingspolitikk eller pils i park eller grønne snusbokser.

Men jeg må si at jeg håper og tror at denne Ernaen eller Kåren meldte seg inn i Unge Høyre for en liten stund siden, for eksempel før valgkampen. For jeg veit ikke om mange unge mennesker som hadde tatt en kikk på norsk politikk det siste halvåret og tenkt at dette. Dette vil jeg være en del av.

Det siste halvåret har vært fullt av grunner til å ikke være en del av politikken. Og det har vist at politikk ikke er skjermet fra problemer i resten av samfunnet.

Vi som sitter her inne har et spesielt ansvar for å vise at det som det siste halvåret har vært fylt av faktisk ikke er det norsk politikk handler om.

Og jeg tror det er spesielt viktig for unge folk. Unge folk er smarte folk, smarte folk som har fulle timeplaner, fulle dager og dermed ikke kan fylle de med tull. I tillegg til fulle timeplaner har de hoder fulle av tanker om hvordan samfunnet kunne blitt bedre. Og ganske mange av dem er med i Unge Høyre.

Og derfor tror jeg vi er mange som har gledet oss til dette landsmøtet, fordi vi kan snakke om politikk. Vi kan snakke om hvilke løsninger vi har for Norge, hva vi skal bli husket for, og hvorfor det er viktig at nettopp Høyre sitter i regjering.

Og, nå skal jeg passe meg så ikke dette blir som en en semi-dårlig historietime fra barneskolen, men i tillegg til at det er 40 år siden Erna fikk sitt første verv er det også ca 25 år siden Jan Tore stod som Unge Høyre-leder med oppvaskkosten over kummen og sa at han var en del av oppvaskgenerasjonen.

Han var en del av generasjonen som måtte ta oppvasken etter at voksenpolitikerne ikke hadde gjort nok for å sørge for et bærekraftig velferdssamfunn, og på T-skjorta til Jan Tore stod det: Kul kis – rått parti.

Vi kan vel si at vi er enige i to av tre.

Du er en kul kis Jan Tore, men vi synes i grunn ikke det er vaska opp bra nok. Og jeg kommer rett fra påskeferie på ei hytte uten oppvaskmaskin så jeg veit hva jeg snakker om. Det er lite som er så kjipt som å skulle ta oppvasken etter frokost og finne ut at der står ikke bare frokosten nei. Nehehei. Der står middagen fra i går, lunsjen fra i går, frokosten fra i dag, steikepanna, to kjeler og seks vinglass. Som ikke er dine. Oppvasken hadde sikkert vært enda tyngre hvis vinglassene var dine men ja. Sant. Det er ikke greit asså.

Vi sier ikke at vi ikke skal bruke penger – Unge Høyre foreslår å bruke penger vi også, ofte. Men hvis man kommer til landsmøtet med krav om å overoppfylle NTP, ha stadt skipstunnel, og hordfast og ryfast og rogfast, og intercity, og bruke 2% av BNP til forsvar, øke overføringene til kommunene, ha bedre helsetjenester, opprettholde alle av dagens velferdsgoder PÅ dagens nivå OG ha dagens pensjonsnivå så kan man ikke samtidig klappe pent når partilederen sier «Bærekraftig velferdssamfunn.»

Det er ikke mulig!

Og det er ikke mulig for hverken Jan Tore, Anniken, Torbjørn, Erna eller noen av regjeringens medlemmer å ta oppvasken, samme hvor mange greie pensjonsforlik, kommunereformer eller innsparinger vi gjør hvis vi som sitter her inne ikke tar ansvar for den samme politikken.

Dere trenger ikke vedta alle Unge Høyres forslag, men solidaritet med fremtidige generasjoner, generasjonsperspektivet, at vi skal overlate samfunnet i bedre stand enn vi selv tok det over,

Et bærekraftig velferdssamfunn må være noe mer enn pene ord, og det kan ikke bare være et par av folka på første rad som snakker om det. DET er en grunn til å være med i politikken og DET burde søren meg også være en god grunn til at nettopp Høyre skal sitte i regjering.

Vi skal diskutere store ting og lange linjer på dette landsmøtet, men i hele debatten om #helheten skal vi også huske vedtakene som for noen handler om hele deres verden.

For eksempel ønsket om å få barn.
Det er mange som sier til meg at det er ikke noen menneskerett å få barn Sandra.

Og jeg kan ikke snakke på vegne av noen andre enn meg selv men jeg har aldri noensinne i en debatt om fertilitet eller foreldreskap.

Enten det har handlet om eggdonasjon, sæddonasjon, surrogati, hva som skal til for å bli fosterforeldre, prøverørsbehandling, abort, hva som skal til for å få adoptere barn, aldri har jeg hørt noen si at de mener det er en menneskerett å få barn.

Jeg skjønner at det om noe er en menneskerett eller ikke, sier noe om hvilke terskler man er villig til å krysse for å gi noen muligheten til å få egne barn, men jeg tror samtidig at hvis det er noen som er klar over at dette ikke er en menneskerett, ja så er det dem som ønsker seg egne barn, men som ikke får det.

Nei, det er ingen menneskerett å få barn, men landsmøte: Det betyr ikke at vi ikke kan hjelpe til litt.

Erna – vi har en gave til deg. Noen vil kanskje si at dette er litt sånn.. 2010, men Unge Høyre skal være så irriterende progressive resten av landsmøtet, så vi tenkte at det fikk være greit.

Så hvis du vil komme opp hit Erna.

Det er jo ganske mange som prøver å feste diverse ord til deg, enten til din personlighet eller evnene dine som leder eller hva som helst. Jeg skal ikke nevne navn, eller si hvem de er men… Det er en gutteklubb av partiledere på ene sida av norsk politikk. Men hva de prøver å si, det kan man ikke bruke så mye tid på. Det vi har gjort er at vi har rett og slett spurt Unge Høyre-medlemmene hva de synes om deg.
Så vi har laget en ordsky.

Så her kan du se:
Så når dine motstandere prøver å feste ord ved deg kan du ta en kikk på dette og huske at dette er det de som betyr noe mener om deg. Og disse folka her – de er på TeamErna.                                                                                                                                                          Takk for meg.