Forord

Kjære delegat på RUHÅM19, gjest, spesielt interessert, kommende statsministere og hvem andre det måtte angå, her er Rogaland Unge Høyres 1. politiske program på skole.

Skole er en av de viktigste sakene vi har i Unge Høyre. For mange av oss er det skole som var grunnen til at vi ble engasjert og meldte oss inn. Det er en sak de fleste av oss kan både si og mene noe om, fordi det er noe vi alle har erfaring fra. Skolen påvirket vår oppvekst og ingen kjenner den bedre en vi som opplever den hver eneste dag. Derfor er det på tide Rogaland Unge Høyre samler alle våre medlemmer og blir enige om hva som er vår skolepolitikk!

Som bakgrunn til programmet stilte komiteen seg spørsmålet «Hvorfor er vi et av de landene i verden som bruker mest per elev, men samtidig bare leverer middelmådige resultater?». Dette spørsmålet danner grunnlaget for mye av det programmet vårt er bygget på.

Norge er best i veldig mye, og da er det ingenting som burde begrense oss i å bli best på skole også. Målet med arbeidet har derfor vært å få til nettopp dette. Dette krever at vi ikke kan tenke på utgangspunktet vi har i dag som grunnsteinen og gjøre små endringer der. Vi må se til andre land og ingenting kan bli tatt for gitt, bare fordi det er slik i dag.

Skoleprogrammet skal være vår måte å nå målet om verdens beste skole. Selv om vi i komiteen har diskutert iherdig og snakket med flere ulike lærere, rektorer elver osv. vet vi ikke alt. Arbeidet har gjort at vi kan komme med et utkast men det er sammen med dere, delegater på Rogaland Unge Høyres 54. Årsmøte, at vi kan komme med vårt svar på hvordan få verdens beste skole. Det vi vedtar her skal være vårt svar og vår løsning. Dette er hva vi skal kjempe gjennom i Unge Høyre, Høyre og på Stortinget. Sett derfor av litt tid, les programmet og finn ut din mening. Sammen finner vi de beste løsningene, sammen skaper vi verdens beste skole.

God debatt!

På vegne av komiteen,

Kristoffer Refsnes Bjordal,
Leder av Rogaland Unge Høyres
Skoleprogramkomité 2019

Skoleprogramkomiteen har bestått av
Kristoffer Refsnes Bjordal (leder), Sara Hønsi,
Morten Øksnevad, Ludvig Stapnes, Sander Olsen og Nora Skilbrei

Endringsforslag kan sendes inn her:
Endringsforslag

Last ned programinnstillingen her:
Skoleprogram RUHÅM19