Her er alle innsendte resolusjoner til representantskapet, samt de resolusjonene som ikke ble behandlet på høstens Generalforsamling. Hvilke resolusjoner som blir behandlet og rekkefølgen vedtas på møtet.

Resolusjoner til dagens Representantskap