Her er de innsendte resolusjonene til dagens representantskap.

Innstilling til behandlingsrekkefølge blir forelagt Representantskapet på møtet.

 

Vel møtt!