Representantskap 04 – 10.05.18:          Endringsforslag Representantskap 04