Her er de innsendte resolusjonene til Representantskap Utenriks og Forsvar den 5. mars.

Behandlingsrekkefølgen vedtas i forkant av resolusjonsbehandlingen.

Vel møtt!

(Husk at alle må registrere seg via linken på Facebook, vi skal på Stortinget!)