Her er resolusjonene til morgendagens Representantskap.

Innstilling for behandlingsrekkefølge fremlegges på møtet.