I morgen er det klart for digitalt Representantskap og behandling av programmene til Unge Høyres Landsmøte!

 Program for Økonomisk Bærekraft

Unge Høyres Utenriksprogram

 

Innsendte endringsforslag fra medlemer i Oslo Unge Høyre:

Økonomisk Bærekraft

Utenriks

Det vil også være anledning til å sende inn endringsforslag løpende under programbehandlingen.

Vi minner om at det kun er medlemmer av Oslo Unge Høyre som har stemmerett i Representantskapet, man må også ha betalt kontingenten for inneværende år.

Vel møtt!