Her er resolusjonene til dagens Representantskap.

Innstilling til behandlingsrekkefølge er slik det fremgår av sakspapirene.

Vel møtt!