Her er de innsendte resolusjonene til Representantskapet.

(En resolusjon ble ved en feiltakelse glemt, den kan leses her )

Rekkefølgen for behandlingen av resolusjonene vedtas på møtet.