Her er de innsendte resolusjonene til dagens Representantskap.

Innstilling til behandlingsrekkefølge blir presentert på møtet.