Resolusjonene til dagens representantskap finner du her.

Innstilling på behandlingsrekkefølge fremlegges på møtet.