Reisebrev av Aurora Hårtveit og Nora Strømme

Helgen den 19.-22. april 2018 var vi så heldig å få representere Høyres Studenter på European Democrats Students Council Meeting, i Riga, Latvia. European Democrats Students er Høyres Studenters europeiske paraplyorganisasjon, og dermed vårt fremste organ for internasjonal politisk påvirkning.

Tema for denne helgen var «political communication in a changing media environment and how to engage young people with modern communication strategies». Gjennom den 4 dager lange konferansen, med hele 75 delegater fra 32 land, tok vi opp spennende problemstillinger, slik som Baltikums utfordringer opp mot det kommende valget i Latvia, og rollen som unge spiller i valget. Vi fikk videre foredrag fra NATO StratCom, om politisk kommunikasjon, og lærte om ungt engasjement gjennom sosiale media. Den røde tråden gjennom det hele gikk ut på å sørge for ung deltakelse i politikken, og gjennom dette sikre unge en rolle i EUs fremtid.

Videre fikk vi også muligheten til å arbeide med politikkutvikling gjennom arbeidsgrupper på fagfeltene menneskerettigheter, forskning-og høyere utdanning, og politikk for Europa. Her arbeidet man med endringsforslag til resolusjonene som senere skulle bli stemt over på Council Meeting dagen etter.

EDS sitt Council Meeting ble avholdt lørdag ettermiddag. Her stemmer delegater fra de 32 fullverdige medlemsorganisasjonene i EDS over resolusjoner, budsjetter med mer. Det er her vår reelle mulighet for internasjonal politisk påvirkning ligger, og det er dermed svært spennende å få muligheten til å være med i disse politiske prosessene. Under møtet vedtok vi 8 resolusjoner, resolusjonene gikk på temaer som; Cybersikkerhet i det digitale marked, og økt studentdemokrati på universitetene.

Som deltaker på EDS Council Meetings får man med andre ord muligheten til å diskutere politikk, og bli kjent med engasjerte studenter fra hele Europa, samtidig får man praktisk erfaring innen internasjonalt arbeid. Møtet i European Democrats Students var for vår del en fantastisk spennende opplevelse, der man sitter igjen med mye ny kunnskap, og flotte minner.

Vi oppfordrer alle med interesse for internasjonal politikk å søke deg med neste gang.

Med vennlig hilsen

Aurora Hårtveit og Nora Strømme

Tilbake til forsiden