Helgen 7-10 februar 2019 var vi så heldige å få representere Høyres Studenter på European Democrats Students (EDS) Council Meeting, i Barcelona, Spania. EDS er Høyres studenters europeiske paraplyorganisasjon, og er dermed vårt fremste politiske organ for internasjonal påvirkning. Helgens tema var «The dangers of nationalism». Og i løpet av de 4 dagene, fikk 88 delegater fra 32 land debattere forskjellige problemstillinger og lære nye ting som hvorfor mange ikke ønsker et selvstendig Catalonia.

EDS Council Meeting ble avholdt på lørdag. Her stemmer delegater fra de 32 fullverdige medlemsorganisasjonene i EDS over resolusjoner, lover for organisasjonen og medlemssøknader. Her ble det for eksempel vedtatt en resolusjon som skal hjelpe i kampen mot ekstrem nasjonalisme i Europa. HS sin delegasjon fikk også vedtatt en resolusjon om å bedre og arbeide mer med mental helse i Europa, og en resolusjon sammen med vår spanske søsterorganisasjon om situasjonen i Venezuela. Vi vedtok i tillegg til alt dette; den nye logoen til EP valget, flere andre resolusjoner, nye lovendringer og medlemskap til to av tre land som søkte.

I løpet av de fire dagene har det vært plass til konstruktiv debatt, men også stor konflikt. Det har vært sosialt og man har fått mulighet til å bli kjent med flere av delegatene fra hele Europa.

Vi i Høyres Studenter skal fortsette å være pådrivere i den internasjonale og europeiske debatten. Vi skal sørge for at demokrati og ytringsfriheten kommer først. Og ikke minst skal vi være med i kampen mot ekstrem nasjonalisme og radikalisering.

Reisebrevet er skrevet av Høyres Studenters delegasjon