4. – 6. november var vi i Internasjonalt Utvalg så heldige at vi ble invitert av dennorske ambassaden i Polen til Warszawa. Formålet med turen var å lære mer om Norsk-Polske relasjoner, forstå polsk politikk og styrke relasjoner mellom norske og polske ungdomspartier.

Dagene var fylt med spennende program fra søndag morgen hvor Norges ambassadør Olav Myklebust gav deltakerne en introduksjon før vi fikk lære om det polske valgsystemet av Ryszard Łuczyn som jobber for den polske avisen «Polityka Weekly». Deretter ble det en tur til «Museum of History of Polish Jews» hvor vi fikk en guidet tur og lærte om jødenes rolle i Polen og resten av Sentral-Europa. Dette var en veldig sterk opplevelse og vi var alle enige om at vi lærte mye om den jødiske historien i Europa gjennom den kreative måten muséet hadde presentert det på. Vi ble deretter invitert på middag i gamlebyen av ANSA Polen med den norske ambassaden, vi fikk vi prøve polsk tradisjonell mat og vi hadde noen hyggelige samtaler på tvers av ungdomspartiene.

Mandagen bestod av diverse seminarer hvor vi fikk lært mer om polsk politikk, resultatet av lokalvalget og utfordringene som polsk demokrati står ovenfor, fra lav valgdeltakelse til korrupsjon og en styrket ytre-høyrefløy. Det mest interessante var nok å møte representanter fra diverse ungdomspartier i Polen og få høre deres opplevelse av ungdomspolitikk i Polen. De beskrev det som mye vanskeligere å ha en faktisk innflytelse i politikken ettersom de ikke er like tilknyttet moderpartiet og deltagelsen hos den polske ungdom er mye lavere enn i Norge. Ambassaden hadde lagt opp til at vi skulle få tid til å prate med vårt «tilsvarende» ungdomsparti. Vi i Unge Høyre hadde dermed en veldig lærerik diskusjon med en representant fra «Association of Young Democrats» hvor vi fikk betraktelig med informasjon om deres politiske program og rolle i den polske politikken.

Til slutt fikk vi besøk av diverse organisasjoner som har mottatt støtte fra Norske EØS midler og jobber for demokrati og LGBT+ rettigheter i Polen. Det var veldig rørende å se hvordan norske midler har bidratt til spesifikke formål som har fremmet blant annet LGBT+ saker i landet gjennom noen av disse organisasjonene.

Alt i alt var det en meget lærerik tur og vi dro fra Warszawa tirsdag morgen med et nytt syn på Polen og hvilken rolle landet har i Europe nå, og vil ha i fremtiden. Dette var dessuten første turen Internasjonalt Utvalg hadde sammen og det var en meget god start på arbeidet fremover.

Vi må dessuten takke den Norske ambassaden i Polen for at de inviterte oss og for at de organiserte alt sammen. Det var en tur som vi kommer til å ta med mye fra og vi setter stor pris på at ambassaden ser rollen norske ungdomspartier kan ha internasjonalt.

 

Henny, Andreas, Sjur og Mahnoor