Mathias Opdal Weseth

2. NESTLEDER, AKERSHUS UNGE HØYRE

Forrige helg deltok jeg på første prosjektseminar for Grid4Europe i Portugal. Prosjekt går ut på at unge konservative politikere fra hele Europa lærer om og diskuterer de viktigste utfordringene Europa står ovenfor de kommende årene. Det første møte, som ble holdt i den portugisiske byen Porto, dreide seg om utfordringer knyttet til klima, korrupsjon, digitalisering og arbeidspolitisk. Vi hørte på spennende foredrag fra ledende politikere og forskere innen disse temaene, og ble deretter delt inn i arbeidsgrupper for å diskutere et av temaene.

Selv ble jeg satt i gruppen for korrupsjon med deltakere fra Romania, Portugal og Bulgaria. Vi delte ulike tilfeller og erfaring korrupsjon i deres hjemland og hva slags tiltak man kan sette i verk mot dette. Fra et norsk perspektiv var det rystende å høre hvor nært og fatalt korrupsjon kan være i noen land, og hvor heldige vi er som har et robust og dekkende lovverk i Norge mot korrupsjon. Blant de norske tiltakene jeg trakk frem var strenge straffer for korrupsjon, medier som driver med undersøkende journalistikk og innsyn i offentlige dokumenter og beslutningsprosesser. Gruppen ble også enige om ulike tiltak man kan sette i verk på EU-nivå, som feks bredere samarbeid for å avdekke bestikkelser gjennom skatteparadiser.

Ellers var det spennende å bli godt kjent og diskutere politikk med andre engasjerte unge politikere fra Europa. Selv er jeg utrolig interessert i europeisk politikk, og møtet ga derfor mersmak. Jeg vil helt til slutt takke Amalie fra Sentralstyret for å ha tipset meg om seminaret, og ikke minst de som sto for organiseringen – Konrad Adenauer Stiftung og Wilfred Martens Centre for European Studies!